Prowadzimy nabór na rok szkolny 2018/2019 do klas: 0, I, III, IV,VIII. Informacje o wolnych miejscach w klasach II-VIII można uzyskać telefonicznie 58 320 13 00.

Szczegółowych informacji o organizacji szkoły, poszczególnych zajęciach, planowanych przedsięwzięciach, kadrze, udziela dyrektor szkoły pod numerem telefonu 58 320 13 00 i adresem e-mail: gdansk@szkolasokrates.pl

W przypadku uczniów zgłaszających się do klas II-VIII wymagane jest złożenie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.