W tym roku w akcję Góra Grosza zaangażowała się cała szkoła. Łącznie uzbieraliśmy :
1gr- 537szt.
2gr- 341szt.
5gr- 167szt.
10gr- 210szt.
20gr- 67szt.
50gr- 25szt.
1zł- 7szt.
2zł-6szt.
Łączna kwota to 67,54 zł, przekazana na Towarzystwo Nasz Dom.
Dziękujemy !