Czesne w roku szkolnym 2018/2019:

  • 780 zł / miesiąc za pierwsze dziecko (przez cały cykl nauki)

Zniżki:

  • 15 % /miesiąc zniżki za drugie dziecko
  • 50%/ miesiąc zniżki za trzecie dziecko
  • 70% / miesiąc zniżki za czwarte dziecko

Wpisowe 780 zł