W ramach opłaty za naukę:

 • realizacja programów nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym;
 • nauka języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego od klasy „0”;
 • drugi język obcy jako obowiązkowy od klasy IV
 • nauka innych języków obcych – niemiecki, francuski, hiszpański;
 • rozszerzona edukacja artystyczna i sportowa;
 • zajęcia dodatkowe;
 • opieka świetlicowa w godzinach 7:00 – 17:00, również w okresie ferii zimowych oraz jednego miesiąca wakacyjnego (lipiec);

 

Dodatkowo płatne:

 • obiady;
 • koszty wyjść i wyjazdów typu teatr, muzeum, zielona szkoła;
 • indywidualne zajęcia logopedyczne;
 • ubezpieczenie
 • obowiązkowy strój szkolny