Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 • 4 września – rozpoczęcie roku szkolnego
 • 1 listopad – uroczystość Wszystkich Świętych
 • 11 listopad Święto odzyskania Niepodległości
 • 15 grudnia – kiermasz świąteczny
 • 23 – 31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna (27-29 grudnia opieka świetlicowa)
 • 1 stycznia – Nowy Rok
 • 6 stycznia Święto Trzech Króli
 • 14 stycznia – zakończenie pierwszego semestru
 • 29 stycznia – 11 lutego – ferie zimowe ( półkolonie organizowane dla chętnych)
 • 29 marca – 3 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna (29 -30 marca i 3 kwietnia opieka świetlicowa)
 • 1 maja – Święto Pracy
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • 9 czerwca – Festy rodzinny
 • 22 czerwca – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:

 • 2-3 listopad (opieka świetlicowa)
 • 30 kwietnia – 2 maja, 4 maja
 • 31 maja – 1 czerwca

Terminy spotkań z rodzicami:

 • 7 września
 • 25 październik
 • 20 grudzień (Konsultacje dla Rodziców)
 • 10 stycznia
 • 7 marca
 • 23 maja

W okresie ferii zimowych oraz jednego miesiąca wakacji szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.