Plan lekcji na rok szkolny 2016/2017 (II semestr) obowiązuje od 30 stycznia  2017 r.

Zajęcia świetlicowe prowadzone są  od godziny 7:00 do rozpoczęcia zajęć oraz po zakończonych zajęciach do godziny 17:00.

klasa O

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7.00-8.00 gim. korek. gim. korek.
8.15-9.00 rytmika j. angielski ed. przed. ed. przed. ed. przed.
9.10-9.55 j. angielski gimastyka ed. przed. ed. przed. ed. przed.
10.05-10.50 ed. przed. ed. przed. ed. przed. ed. przed. ed. przed.
10.55-11.40 ed. przed. ed. przed. ed. przed. ed. przed. j. angielski
11.45-12.30 ed. przed. ed. przed. j. angielski ed. przyr. ed. europ.
12.50-13.35 ed. przed. ed. przed. religia/etyka(26) zaj. komp. gimastyka
13.40-14.25 gry zespoł./chór piłka nożna szachy/koło j.hisz. ed. plastyczna s.11
14.30-15.15 warsz.plast. robotyka/NITKA kreatywny angielski/breakdance basen koło j.franc.
15.20-16.05 gimnastyka dz. robotyka aikido STEK
16.10-16.55 breakdance taniec

klasa I

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7.00-8.00 gim. korek. gim. korek.
8.15-9.00 ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes.
9.10-9.55 ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes.
10.05-10.50 ed. wczes. j. angielski j. angielski ed. wczes. ed. wczes.
10.55-11.40 zaj. komp. religia wf ed. wczes. ed. wczes.
11.45-12.30 j. angielski plastyka cała Polska czyta dzieciom-zaj.bibliot. muzyka religia
12.50-13.35 wf j. angielski j. angielski
13.40-14.25 gry zespoł./chór piłka nożna szachy/koło j.hisz.
14.30-15.15 warsz.plast. robotyka/NITKA kreatywny angielski/breakdance basen STEK/ koło j.franc.
15.20-16.05 gimnastyka dz. robotyka aikido
16.10-16.55 breakdance taniec

klasa IIA

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7.00-8.00 gim. korek. gim. korek.
8.15-9.00 ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes.
9.10-9.55 ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes.
10.05-10.50 ed. wczes. ed. wczes. wf ed. wczes. ed. wczes.
10.55-11.40 j. angielski j. angielski religia ed. wczes. ed. wczes.
11.45-12.30 zaj. komp. religia j. angielski j. angielski wf
12.50-13.35 muzyka kreatywny angielski etyka(26)/ortogratka plastyka j. angielski
13.40-14.25 chór (26)etyka/piłka nożna szachy/koło j.niem. gimnastyka dz./ k.informat. gry zesp.
14.30-15.15 koło j.hisz./k.matemat. robot. NITKA/breakdance STEK/koło j.franc.
15.20-16.05 robot. aikido basen warsz.plast.
16.10-16.55 breakdance taniec

klasa IIB

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7.00-8.00 gim. korek. gim. korek.
8.15-9.00 ed. wczes. ed. wczes. j. angielski ed. wczes. wf
9.10-9.55 ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. zaj. komp.
10.05-10.50 ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. j. angielski
10.55-11.40 wf ed. wczes. ed. wczes. j. angielski ed. wczes.
11.45-12.30 religia j. angielski muzyka plastyka ed. wczes.
12.50-13.35 j. angielski kreatywny angielski etyka(26)/ortogratka religia ed. wczes.
13.40-14.25 chór (26)etyka/piłka nożna koło j.niem. STEK/k. informat. gry zesp.
14.30-15.15 koło j.hisz./k.matemat. robotyka/NITKA szachy/breakdance koło j.franc.
15.20-16.05 gimnastyka dz. robot. aikido basen warsz.plast.
16.10-16.55 breakdance taniec

klasa IIIA

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7.00-8.00 gim. korek. gim. korek.
8.15-9.00 ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes.
9.10-9.55 ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes.
10.05-10.50 ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes.
10.55-11.40 j.angiel./j.angiel.(23/25) j.angiel./j.angiel.(2/23) j.angiel./j.angiel.(23/2) zaj. komp. ed. wczes.
11.45-12.30 wf wf religia/etyka(4) j.angiel./j.angiel.(2/23) j.angiel./j.angiel.(23/2)
12.50-13.35 odyseja/ortogratka religia/etyka(26) k.informatyczne muzyka plastyka
13.40-14.25 chór/k.matemat. warsz.plast. koło j.niem. STEK
14.30-15.15 gimnastyka dz. piłka nożna szachy/NITKA/breakdance basen gry zespoł.chł.
15.20-16.05 koło j.hisz. robot./gry zesp.dz. kreat.angielski koło j.franc.
16.10-16.55 breakdance robot. taniec/aikido

klasa IIIB

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7.00-8.00 gim. korek. gim. korek.
8.15-9.00 ed. wczes. wf ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes.
9.10-9.55 ed. wczes. j.angiel./j.angiel.(2/22) ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes.
10.05-10.50 j.angiel./j.angiel.(22/2) ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. zaj. komp.
10.55-11.40 muzyka ed. wczes. ed. wczes. ed. wczes. j.angiel./j.angiel.(22/2)
11.45-12.30 plastyka ed. wczes. religia/etyka(4) ed. wczes. odyseja
12.50-13.35 ortogratka/warszt. Plastyczne religia/etyka(26) j.angiel./j.angiel.(22/2) j.angiel./j.angiel.(4/22) STEK
13.40-14.25 chór/k.matemat. wf gimnastyka dz./k. inform. koło j.hisz.
14.30-15.15 piłka nożna szachy/NITKA/breakdance gry zespoł.chł.
15.20-16.05 robot./gry zesp.dz. kreat.angielski basen koło j.franc.
16.10-16.55 breakdance robot. taniec/aikido

klasa IV

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7.00-8.00 gim. korek. gim. korek.
8.15-9.00 wf j. polski-drama matematyka matematyka matematyka
9.10-9.55 j.angiel./j.angiel.(34/2) j. polski j.angiel./j.angiel.(34/2) j.niem./j.hisz.(2/34) j.angiel./j.angiel.(34/33)
10.05-10.50 j. polski j.angiel./j.angiel.(2/34) zaj. techni. zaj. komp. wf
10.55-11.40 historia przyroda przyroda j.angiel./j.angiel.(4/34) j. polski
11.45-12.30 muzyka religia wf przyroda plastyka
12.50-13.35 j.niem./j.hisz.(34/2) matematyka religia j. polski historia
13.40-14.25 matematyka godz. wych. j. polski k. matemat./odyseja/ koło j.hisz.
14.30-15.15 gimnastyka dz. (34)etyka/chór/ zaj. wyr. mat. (34)etyka/koło j.niem./k.polon./breakd. basen gry zespoł.chł./odyseja
15.20-16.05 robot./gry zesp.dz. szachy koło j.franc.
16.10-16.55 breakdance robot./k.inform. taniec/aikido piłka nożna/warsz.plast.

klasa V

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7.00-8.00 gim. korek. gim. korek.
8.15-9.00 matematyka matematyka matematyka j.niem./j.hisz.(2/32) j.angiel./j.angiel.(33/2)
9.10-9.55 historia matematyka zaj. komputerowe matematyka j. polski
10.05-10.50 wf przyroda j.angiel./j.angiel.(32/2) j.angiel./j.angiel.(4/32) j. polski-drama
10.55-11.40 g. wych. j. polski muzyka plastyka wf
11.45-12.30 j.angiel./j.angiel.(32/4) j.angiel./j.angiel.(2/32) j. polski j. polski historia
12.50-13.35 j. polski wf przyroda zaj. techni. przyroda
13.40-14.25 j.niem./j.hisz.(32/2) religia religia przyroda odyseja/k. matemat.
14.30-15.15 gimnastyka dz. (34)etyka/chór/ zaj. wyr. mat. (34)etyka/koło j.niem./k.polon./breakdance koło j.hiszp./odyseja
15.20-16.05 warsz.chem. robot./gry zesp.dz. szachy basen gry zespoł.chł./ koło j.franc.
16.10-16.55 breakdance robot./k.inform. taniec/aikido piłka nożna/warsz.plast.

klasa VI

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7.00-8.00 gim. korek. gim. korek.
8.15-9.00 historia j.angiel./j.angiel.           (2/33) muzyka zaj. komp. j. polski
9.10-9.55 wf przyroda matematyka j.angiel./j.angiel.(4/33) wf
10.05-10.50 zaj. techni. j. polski j. polski j.niem./j.hisz.(2/33) j.angiel./j.angiel.(33/34)
10.55-11.40 matematyka trening umiejętności i kompetencji społecznych j. polski j. polski plastyka
11.45-12.30 j.niem./j.hisz.(33/2) godz. wych. przyroda matematyka przyroda
12.50-13.35 j.angiel./j.angiel.(33/4) matematyka wf matematyka
13.40-14.25 j. polski matem. inaczej j.angiel./j.angiel.(33/2) basen historia
14.30-15.15 odyseja/gimnastyka dz. religia/etyka(34) religia/etyka(34)/breakdance koło j.hiszp./k.matem.
15.20-16.05 odyseja robot./gry zesp.dz. szachy/DKS gry zespoł.chł./koło j.franc.
16.10-16.55 warsz.chem./breakdance robot./k.infor. taniec/aikido piłka nożna/warsz.plast.